Viihde on hyväksi – tutkitusti!

Me Nelonen Medialla päätimme selvittää tv-viihteen todellisia vaikutuksia suomalaisten elämään. Tutkimus osoitti, että viihde todellakin on hyväksi, mutta kuinka hyväksi? 

Nelosen suuressa viihdetutkimuksessa haluttiin selvittää suomalaisten TV-viihteen katselua: kuinka se vaikuttaa ihmisten elämään, minkälaisia tunteita ja hyötyjä viihteen koetaan tuottavan, miten laajasti näitä suomalaisten keskuudessa koetaan ja miten kokemukset eroavat eri katsojaryhmissä. 

Tietoa kerättiin osallistujilta muun muassa verkkokyselyillä, päiväkirjojen kirjoittamisell sekä leikkimielisten tehtävien kautta. Osallistujat pääsivät esimerkiksi kirjoittamaan rakkauskirjeitä TV-viihteelle:

”Rakas televisioviihde! 

Kiitos yhteisistä mukavista hetkistämme. Olet ollut mukanani elämäni monenlaisissa vaiheissa, ja uskon, että meillä on edessä vielä monenlaista hauskaa. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että suhteemme on parhaimmillaan, klun emme liiaksi takerru toisiimme ja ole jatkuvasti yhdessä. Käydään jatkossakin treffeillä, kun tarvitsen tunnelmankohotusta viikonlopun alkuun, pientä turrutusta lohduksi surun keskellä, tietoa ja hauskuutta samassa paketissa tai vaikkapa vain ajankulua kun olen liian väsynyt tehdäkseni muuta. Kiitos, että olet siellä minua varten, etkä pahastu vaikka olisin välillä poissaoleva. Nähdään!” (Rakkauskirje TV-viihteelle) 

Suomalaiset kokevat TV-viihteen vaikuttavan heidän elämäänsä monipuolisesti ja todella laajasti –viihteen katselusta löydettiin peräti 60 erilaista hyötyä!

Tuloksista selvisi, että TV-viihde todellakin on hyväksi, ja suomalaiset kokevat sen vaikuttavan elämäänsä erittäin laajasti. Tutkimuksesta nousi esiin jopa 60 erilaista viihteen ihmisille tuomaa hyötyä: se saa nauramaan, se rohkaisee ja inspiroi omien unelmien toteuttamiseen sekä tarjoaa kiinnostavia kokemuksia ja elämyksiä kotisohvalla.

Viihteellä on suuri merkitys suomalaisten arjessa. Sen koetaan irrottavan elämän murheista, mutta tuottavan myös useita muita arkea parantavia hyötyjä: se tarjoaa seuraa, vertaistukea sekä ideoita ja vinkkejä elämään. 

Tärkeimpinä hyötyinä TV-viihde tuo iloa elämään, auttaa rentoutumisessa ja stressin lievittämisessä sekä lisää suomalaisten omaa nautintoa. 

Viihteen koetaan tuovan myös sellaisia positiiviisia vaikutuksia ihmisten arkeen, joita ei ehkä perinteisesti yhdistetä TV-viihteeseen. Tästä esimerkkinä muun muassa viihteen syvällisempi rooli ja merkitys uusien ajatusten ja näkökulmien avaajana, sekä maailmankatsomuksen avartajana. 

TV-viihteen koetaan toimivan myös sosiaalisten suhteiden vahvistajana ja jopa keinona parisuhteen hoivaamiseen! 

TV-viihde vaikuttaa eri tavalla eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten elämään  

Nuoret, eli 16-24-vuotiaat, kokevat viihteen vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi yhdessäoloon, parisuhteeseen sekä itsensä hyväksymiseen. Nuoret saavat erityisesti tosi-tv:stä hyödyllisiä näkökulmia oman elämän ja valintojen pohdintaan.​ Sen myös koetaan tuovan lohtua elämän eri tilanteisiin.  

Ruuhkavuosia elävien ja keski-ikäisten elämään TV-viihde tuo sen sijaan erityisesti stressinlievitystä ja naurua. Keski-ikäisten keskuudessa viihteen koetaan myös tuovan elämään iloa selvästi enemmän kuin nuorimmassa kohderyhmässä. 

Vanhimmassa ryhmässä, eli 55-64-vuotiaissa, korostuu nuorempiin verrattuna juuri tämän viihdemuodon tuottamat hyödyt. Mitä vanhemmasta kohderyhmästä on kyse, sitä tärkeämpänä pidetään helppoutta ja vaivattomuutta sekä mahdollisuutta nauttia viihteestä omassa rauhassa.  

Nelonen Median viihdetutkimus: TV-viihteen tuottamat TOP3 hyödyt: Tuo iloa elämään, rentouttaa ja lievittää stressiä, lisää omaa nautintoa.

Tutkimuksen laadulliseen osaan rekrytoitiin 30 TV-viihdettä kuluttavaa 18-65 -vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Viikon kestäneen, verkossa toteutetun jakson aikana osallistujat kirjoittivat muun muassa päiväkirjaa hetkistään TV-viihteen parissa sekä kertoivat tilanteista ja tunteista näihin hetkiin liittyen. Mukana oli myös leikkimielisiä tehtäviä, joissa osallistujat väittelivät kahdessa joukkueessa TV-viihteen positiivisten vaikutusten puolesta ja vastaan, sekä kirjoittivat rakkauskirjeitä TV-viihteelle. 

Viihdetutkimuksen toisessa vaiheessa keskityttiin tunnistamaan kuinka yleisiä tunnistetut hyödyt ovat ja miten niiden kokeminen eroaa erilaisissa väestöryhmissä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä maaliskuussa 2023. Tutkimuksen kohderyhmä rajattiin TV-viihdettä vähintään joskus kuluttaviin – tähän joukkoon kuuluu 99% Suomen 16-64-vuotiaasta väestöstä. 

Tutkimuksen yhdessä Nelosen tiimin kanssa suunnitteli ja toteutti tutkimustoimisto nSight Oy (www.nsight.fi).